Příběh značky

Významy spojené s mnohovrstevnatostí tvůrčího potenciálu výjimečné značky.

Umění rozšiřuje cítění a vnímání.

Dílo, které inspiruje.

Profesionalita a kvalita.

 28 let autentické tvorby, několikrát úspěšně reprezentující ČR v zahraničí.

Zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze a řadě státních galeriích v ČR.

Irena Jůzová stojí za značkou CLAUDIE RESNER. V letošním roce 2022 je výročí 28 let úspěšné autorské tvorby. Značka reprezentuje exkluzivní autentická umělecká díla a bespoke realizace. Díla jsou doplněna certifikátem o pravosti, několika ochrannými prvky. Logo spolu s názvem, které jsou registrovány jako ochranné známky autorka vytvořila v roce 2017.

Logo vychází z autorčina díla, prostorového objektu BV1, který v grafické podobě značky je doplněn ve svém středu šikmým křížem a iniciálami jejích křestních jmen I a C spolu s iniciálami rodného jména J a rodinného jména R.

CLAUDIE RESNER mimo prodej samostatného díla participuje na individuálních bespoke realizacích do soukromého sektoru. V rámci nabídky prostorových a instalačních řešení je možné navrhnout také funerální plastiku a výstavní koncepci. Kontinuálně probíhá spolupráce se soukromými a státními galeriemi.


Zajištění odborných činností:

BESPOKE CLAUDIE RESNER

dílo na zakázku 
instalace a umístění uměleckého díla v interiéru
řešení prostoru interiéru
funerální plastika
3D modely
vIzualizace

ADJUSTACE DÍLA:

rámování / luxusní ručně vyráběné polykarbonátové boxy
sokl / podstavec pod umělecké dílo, stříkaný dřevěný nebo kámen

KONZULTACE:

v rámci ČR a SR

2